Estonian is the official language of Estonia, spoken by about 1.1 million people in Estonia and by some ten thousand in various émigré communities. It is a Finno-Ugric language and is closely related to Finnish. If you need to translate a word from Estonian to English or English to Estonian we recommend you to visit this site: click. If you need to translate sentences, visit Google Translate.

Now’s the time to learn some basic words and sentences!

I am Vanilla Ninja fan ma olen vanilla ninja fänn
good morning tere hommikust [tere homikust]
good afternoon tere päevast [tere pewast]
good evening tere ohtust [tere ahtust]
goodbye head aega [hied ajga]
see you tomorrow homseni
goodnight head ööd [hied yd]
hi nägemiseni [nagemist]
hi tere
please palun [palun]
thank you tänan [tynen]
sorry palun vabandust [palun wabendust]
how much is…? kui palju see maksab…? [kuj palju se maksab…?]
wheere is…? kus on …? [kus on…?]
what is…? mis see on…? [mis se on…?]
what time is it? mis kell on? [mi kel on?]
how are you? kuidas käsi käib? [kuidas kasi kai?]
what’s your name? mis on teie nimi? [mis on teie nimi?]
my name is… minu nimi on…
how old are you? kui vana sa oled
I am… years old ma olen … aastat vana
where do you live? kus sa elad
I live in… ma elan…
yes jah [ja]
no ei [ei]
small natuke [natuke]
big palju [palju]
I don’t understand ma ei saa aru [maisaro]
bless you teie terviseks [teje terwiseks]
open lahti [lahti]
closed kinni [kini]
Tallin Tallinn [talin]
Estonia Eesti [esti]
I love listening to the music ma armastan kuulda võtma muusika
I hate you ma vihkan sind

Days and months:

Monday esmaspäev [esmaspaw]
Tuesday teisipäev [tiezipaw]
Wednesday kolmapäev [folmapaw]
Thursday neljapäev [niejepaw]
Friday reede [reede]
Saturday laupäev [laupaw]
Sunday pühapäev [urepaw]
January jaanuar [januar]
February veebruar [webruar]
March märts [martz]
April aprill [aryl]
May mai [mai]
June juuni [juni]
July juuli [juli]
August august [august]
September september [september]
October oktoober [oktober]
November november [nowember]
December detsember [december]

Numbers:

one üks [yks]
two kaks [kaks]
three kolm [kolm]
four neli [neli]
five viis [wiis]
six kuus [kuus]
seven seitse [sitze]
eight kaheksa [kaheksa]
nine üheksa [yheksa]
ten kümme [kymme]
eleven üksteist [yksteist]
twelve kaksteist [kaksteis]
thirteen kolmteist [kolmist]
fourteen neliteist [nelitist]
fifteen viisteist [wiisteist]
sixteen kuusteist [kusteist]
seventeen seitseteist [sietzesitist]
eighteen kaheksateist [kaheksaist]
nineteen üheksateist [yhekaist]
twenty kakskümmend [kakskymend]

Source: http://wikipedia.org/ and others